Od pradávna si lidé připomínají změny ročních období na planetě oslavami, rituály nebo jen prožitkem svého spojení s přírodou. V den jarní rovnodennosti, kdy se světlo a tma na okamžik setkávají v bodě vyrovnanosti, se v pohanských kulturách slavila Ostara (Ēostre; toto slovo je odvozené z indoevropského prajazyka, v němž znamenalo *zářit*), svátek Bohyně plodnosti a partnerství (či lidských spojení). Asi vám neunikne, že je to další pohanský svátek, který byl nahrazen křesťanskými obřady, jež známe jako Velikonoce (anglicky Easter – název přímo odvozený od původního jména bohyně). Ve slovanském prostředí se pak připomínala bohyně Vesna (či Lada). V každé kultuře se však jednalo o panenskou bohyni, křehkou a krásnou, plnou nezkrotné vitality a tvůrčí síly. Tato energie je spojená s novým začátkem, úsvitem, znovuzrozením a osvěžením pro tělo, mysl i duši.

Proč si tedy nepřipomenout tento čas malým osobním rituálem spojeným s výkladem karet? Na cestě každého z nás je důležité čas od času se zastavit, odlepit svůj zrak od toho, kde už chceme být, nebo od toho, co je třeba změnit a vyřešit, a podívat se do tady-a-teď… k sobě, do svého nitra… a ujasnit si, co je podstatou naší současné situace, co nás pohání vpřed, čemu vlastně chceme dávat svou energii a také, zda v nás není něco, co nyní potřebuje naši pozornost a péči.

K tomu jsem vytvořila následující návrh na rozložení karet zaměřený na růst a také na znovunastolení rovnováhy uvnitř nás i kolem nás:

Podívejme se teď podrobněji na jednotlivé pozice:

* Doplňuji příkladem z mého vlastního výkladu pro ilustraci a inspiraci a také mi něco říká, že tyto vzkazy mohou s některými z vás rezonovat. (Obrázek karet je přiložený níže.)

1) NOVÝ ZAČÁTEK

V jaké energii vstupuji do nového období? Co mě nyní provází, co si nesu v Srdci? Jaké je doopravdy mé současné téma?

* Pro mě vyšla: XI. Spravedlnost – Spravedlnost je mojí ‚kartou roku‘ a mým letošním klíčovým tématem a čas od času na mě v nějakém výkladu vykoukne a připomene se mi. Je pro mě esencí žití v rovnováze (vyváženosti polarit, jak nahoře – tak dole, jak uvnitř – tak vně), skutečnosti, že svět je mým zrcadlem, a že vždycky sklidím, co jsem zasela – což je podstatou skutečné, vesmírné spravedlnosti. Zároveň nese číslo 11, což je Metatronovo číslo – a pokud sledujete mou práci, víte, že Metatron je můj hlavní průvodce a učitel – a tímto mi potvrzuje, že jsem momentálně na správné cestě (ale ať se hezky snažím dál 🙂 ).

2) KONEC

Co pouštím a nechávám za sebou? Je něco, s čím se mám rozloučit? Jak vytvářím prostor v sobě a kolem sebe pro to nové?

* VII. Vůz – Vůz mi v tomto případě říká, že mám dobře nakročeno (nebo rozjeto), ale je třeba, abych zůstala nad věcí a byla si plně vědomá skrytých proudů v sobě, které mají tendenci mě občas strhávat z cesty. Na mnoha vyobrazeních Vozu najdete bílého a černého koně – což je metaforou pro náš velký úkol, pokud se chceme plynule posouvat vpřed: zvědomit si svůj Stín a přivést jej do harmonie se Světlem – a také se ujistit, že jsem vedeni vůlí Srdce a nikoliv ega.

3) RŮST

Co plánuji nechat vyrůst v tomto čase? Co si přeji? Oč mám pečovat a podporovat to v růstu? A jak můžu pečovat o sebe v tomto procesu?

* Dvojka pentaklů – Tato karta je perfektním vyobrazením toho, když to dokážeme všechno „užonglovat“. Opět mi připomíná hledání vyváženosti – mezi prací, hrou a odpočinkem – mezi dáváním a přijímáním – mezi péčí o druhé a o sebe. To jsou má velká témata a už několik dnů vnímám, jak se mi opět připomínají a chtějí ode mě ZMĚNU. Soustředit se v jeden okamžik jen na jednu věc (žádný multitasking), brát to pěkně jedno po druhém, dávat si pořádné pauzy v průběhu tvůrčí práce nebo mezi jednotlivými terapiemi s klienty, dělat nejen to, co ‚potřebuji udělat‘, ale i věci jen tak pro radost. A hlavně to brát s lehkostí. Život je hra.

4) PODPORA

Co mě podpoří v tomto období a v procesu nového růstu? Jaké nástroje, dovednosti či průvodci mě povedou? Co pro mě bude ukazatelem správného směru?

* Devítka pentaklů – Moje oblíbená karta, která pro mě symbolizuje úspěch a prosperitu vytvořené nezávislou a disciplinovanou prací. Když se dívám na obrázek dívky, která hraje na klavír, sama uprostřed přírody, a na symbol na stromě před ní, vnímám tam právě ono pohroužení se do vlastního tvůrčího procesu, následování svého rytmu a inspirace – je to jen mezi ní a Vyšším Já, které na ni září. Je ve fázi, kdy tvoří hlavně pro sebe. A věří tomu, že tak, jak to přichází, je to správně a má to svou hodnotu, kterou posoudí Srdce a ne hlava. Možná to tedy znamená, že mým nástrojem i ukazatelem bude tvůrčí PLYNUTÍ – ale musím si na něj udělat nerušený čas a prostor.

5) VNĚJŠÍ VYVÁŽENOST

Co v mém životě potřebuje vyvážit? Kde ve vnějším světě a v mé interakci s ním jsem mimo svůj střed? A také: jak se má (ne)vyváženost manifestuje v mých okolnostech a střetáváních s druhými?

* Královna mečů – Pro mě jasná nevyváženost, neboť tato Královna je trochu moc analytická a rozumová a trochu málo citová a intuitivní. Hledá tam venku exaktní pravdu a ‚jistotu‘, kterou může, ale taky nemusí najít. Sice ji nic neošálí a vším prohlédne, ale je otázkou, zda to pak dokáže posoudit i Srdcem. Poslední týden jsem si nad spoustou věcí lámala hlavu (samozřejme úplně zbytečně, jak se teď ukazuje) a tahle karta mi připomíná, abych se znovu ponořila do Neznáma a snesla ten tlak nejistoty, abych se skrze to mohla spojit se svou hlubší pravdou, která důvěřuje a .

6) VNITŘNÍ VYVÁŽENOST

Co potřebuje vyvážit v mém nitru, v mém vztahu k sobě, v mým různých aspektech? A také v mé interakci se sebou sama?

* Sedmička pohárů – Tato karta je pro mě dost typická, je to energie snílka, co si ulítává do fantazií a staví si vzdušné zámky, ale ne vždy se mu podaří věci skutečně zrealizovat. Ještě víc tu pro mě vyvstává potřeba už si skutečně ujasnit priority, vědět, co chci, a pak se na tu *jednu* věc zaměřit. Konec skákání z jedné věci na druhou. Také pozor na perfekcionismus – je možné, že by to vždycky mohlo být lepší, ale takové, jaké to je, je to dost dobré – a to stačí!

7) DÁREK

Jaký dárek mi jaro přináší? Jakou příležitost? Co nemám přehlédnout a je třeba se toho chopit / dovolit to?

* Šestka mečů – V tomto případě opravdu karta nového začátku; šestka mečů značí přesun do nového místa či způsobu bytí, opuštění toho, co už splnilo svůj účel a drželo mě zpátky. Na obrázku přitahuje mou pozornost postava letící na labuti (cítím tam andělskou energii, podporu Vyššího Já) nad meči, na nichž sedí černé vrány. Je to skoro jako vzkaz: jde to i jinak, k těm starým tématům a vzorcům už se nemusíš vracet, pozdvihni se nad ně, požádej o pomoc, zaměř se na vyšší perspektivu, na Světlo, na to, že to MŮŽE JÍT LEHCE. Já tě ponesu. Dovol to.

Doufám, že pro vás bude toto rozložení užitečné a pomůže vám najít novou perspektivu a směr či jenom chuť vyrazit s odhodláním do nadcházejícího období. A v každém případě jste si udělali chvilku pro spojení se sebou sama a svou současnou životní cestou – a to za to vždycky stojí. 🙂 Pokud si karty vyložíte, určitě dejte vědět! A kdybyste k tomu měli otázku či další nápad, můžete mi napsat komentář níže, nebo mě kontaktovat zde.

Přeji vám nádherné jarní dny!

S láskou,

Anna