Informace ke mně přicházejí postupně, ale chtěla bych napsat trochu o velmi zajimavé numerologii roku 2018. Když sečteme tato čísla, dostaneme 11 a následně 2; jedenáctka je mistrovské číslo s mnohovrstevnatým významem:

 

Je spojená s archandělem Metatronem, tedy přeneseně s vesmírným řádem, božským načasováním, karmou a osudem, vnitřním mistrovstvím a překonáním/sjednocením duality. Tato energie nás směřuje k intenzivnímu růstu a poznání své vlastní síly a moudrosti skrze pořádné výzvy. Žádná z těch výzev však není taková, že bychom ji nemohli zvládnout (i když naše malé já se nás o tom nejspíš bude snažit přesvědčit), naopak, ať už před námi bude stát cokoliv, můžeme mít naprostou jistotu, že máme k dispozici VŠECHNO, co je třeba, abychom z té situace vytvořili další stupínek pro náš vnitřní *vzestup*. I když to bude znamenat, že si někdy budeme muset sáhnout do rezerv. Bude dobré mít na paměti, že to, co především dělá něco složitým a těžkým, je náš strach a odpor, ne tolik ta situace jako taková. Před časem jsem připomínala sílu *jednoduchosti* a to bude platit i nadále.

 

Jedna z nejlepších věcí, které pro sebe budeme moci udělat, je *přiznat si bez příkras a omluv realitu svých pocitů* z toho, co se děje (tohle mě děsí, je to nepříjemné, chce se mi před tím utéct, rozčiluje mě to…), a pak v sobě probudit *zvědavost* (Co v sobě potřebuju najít a roznítit, abych to zvládl/a? K čemu jsem teď směřován/a? Co je to nejlaskavější, co pro sebe a druhé můžu udělat?) a *sebeuvědomění* (Jestliže tahle situace nastala, znamená to, že je způsob, jak to zvládnu. Mám v sobě mnohem víc, než si myslím. Tohle je podnět k mému posílení, nikoliv něco, co mě chce srazit k zemi.).

 

Všechno se děje pro náš růst. Stěžování si, nadávání a obviňování už je nejvyšší čas nechat za sebou. Jedenáctka vede k *vypořádání se s minulostí a k převzetí plné zodpovědnosti za přítomnost*. Ano, druzí nám ublížili, možná nás nemilovali, nezacházeli s námi jako se sobě rovnými, odmítli nás, nejednali čestně… a to všechno bolí a tu bolest je třeba si přiznat, přijmout a dovolit jí existovat… ALE nikdy to nebude omluvou pro to chovat se stejně jako oni, a nikdy to nebude oprávněným důvodem pro to, abychom sami sobě snižovali laťku, neotevřeli se všemu, co pro nás Život má, a nebyli vším, čím můžeme být.

 

Například, pokud máme problémy v partnerských vztazích, v první fázi je užitečné přestat to svádět na osud či partnera a uvědomit si, že to pochází z ublížení ve vztahu s rodiči, které v nás nyní vytváří strach se někomu otevřít a důvěřovat. Pak je ale třeba přejít do fáze, kde si dovolíme truchlit nad tím, že naši rodiče nebyli takoví, jak jsme si přáli a potřebovali. Což pak vede k další fázi: smíření s tím, co bylo – již následuje 100% převzetí zodpovědnosti za to, co je teď. To znamená: už se nemůžeme vymlouvat na druhé, na své dětství a své strachy, teď to je už jen a pouze v našich rukou, a jestliže se poté rozhodneme strachu nečelit a dál se bránit intimitě, je to výsledkem naší aktuální svobodné volby a ničeho jiného.

 

Možná by tedy jedním z hlavních témat 2018 mohlo být: dělejme to, co v nás probouzí zranitelnost a strach. Chopme se těchto výzev, protože za nimi leží naplňující vztahy, naše poslání a celistvost a náš hluboký, niterný prožitek Života – tedy všechny věci, kvůli kterým jsme tady.

 

Jedenáctka a dvojka nám také ukazují cestu k transformaci duality. Číslo 11 symbolicky představuje bránu (každá jednička jako jeden pilíř), skrze niž máme projít uznáním obou stran, v našem případě především uznáním strany stinné, našeho Stínu, jak kolektivního, tak osobního. To znamená provést tu velmi nepříjemnou práci, kdy si s upřímností přiznáváme, nad koho se ještě stále povyšujeme a před kým se snižujeme; co nás dráždí a rozčiluje (vynikající znamení, že si v něčem lžeme do kapsy a cosi popíráme); koho odsuzujeme a máme tendenci ho „poslat, kam patří“ a „pěkně ho usadit“ (zrcadlo!); kde si libujeme ve svých dovednostech a „úspěších“ a máme tak pocit, že jsme důležitější a moudřejší, než druzí, a můžeme je poučovat a nerespektovat jejich zkušenost a potřeby; s kým soupeříme, koho vnímáme jako konkurenci a ne jako spojence (víra v nedostatek); kde děláme cosi neetického a máme z toho osobní prospěch, i když jsme si možná pro to vytvořili vznosné vysvětlení/ospravedlnění; jaké chování tolerujeme ze strachu z nepřijetí, jaké břímě si nakládáme, abychom byli „milováni“, kde děláme kompromisy se svou nejhlubší pravdou, abychom „zapadli“ a nebyli kritizováni; za co se stydíme a skrýváme to a tím pádem se s tím nemůžeme srovnat?

 

Všechno tohle jsou těžké otázky, kterým se naše malé já bude bránit (a možná i řekne, že tohle řešit nepotřebuje, že už je „za tím“), ale které jsou nezbytné k tomu, abychom si zvědomili a integrovali svůj Stín, přijali tak za sebe a své jednání zodpovědnost, duchovně dospěli a byli těmi šiřiteli Světla, kterými máme být.

 

Nový rok tedy bude ve znamení našeho zpracovávání si témat integrity, spravedlnosti, upřímnosti, transparentnosti, spolupráce. Může to znamenat, že kolektivně začnou na povrch vyplouvat další skandály a nečestné praktiky, věci, které byly dlouho zametené pod kobercem. A bude to nepříjemné. A bude na nás všech, abychom si to zpracovali v sobě, bez házení viny na druhé a bez čekání, že někdo jiný to vyřeší. My jsme ta odpověď. Jedenáctka směřuje k Jednotě, a jestliže jsme všichni Jedním, pak jsme si všichni rovni, všichni máme úplně stejnou hodnotu a důležitost, na nás všech záleží a všichni jsme v tom společně.

 

Pokud máte Osho Zen Tarot, mrkněte se na kartu PŘÁTELSTVÍ (pokud tyto karty nemáte, doporučuji si je pořídit 😉) – Metatron říká, že tato karta nám nyní ukazuje esenci nadcházejícího roku, energii, kterou v sobě máme probudit, abychom své lekce zvládli co nejlépe. Vidíme na na ní dva stromy, jeden se žlutou korunou a druhý s růžovou, rostou vedle sebe v příjemné vzdálenosti, jejich kmeny jsou oddělené, avšak jejich kořeny a koruna jsou propletené, růžová se žlutou se mísí uprostřed. Říká nám to několik věcí:

 

Spojujeme Srdce a Solar plexus, Lásku a Vůli/Sílu, bez tohoto spojení branou, kterou tyto stromy představují (11), neprojdeme. Láska s Vůlí nám pomáhají vidět rovnocennost všech, nepovyšovat se ani se neponižovat, nejít na úkor kohokoliv, spojit svou osobní vizi se soucitem a laskavostí k celému světu (což mimo jiné znamená, že každému dáváme právo být, jak je).

Pokud tyto stromy symbolizují dualitu, pak nás vedou k pochopení, nakolik jsou Světlo a Stín propojené – až tolik, že není možné poznat, kdy jeden začíná a druhý končí. Obsahují se navzájem, jsou spojenci, oba slouží Lásce a Láska je přijímá a sjednocuje.

A konečně, *přátelství* nám ukazuje, jak přistupovat k sobě sama a k druhým. Dávejme sobě i jim prostor být a dýchat, cítit, co cítí, dělat chyby a poučit se z nich, respektujme jejich proces a věřme, že se dostanou tam, kde mají být. Nechť je naší odpovědí vždy láska, laskavost a soucit (a pozor: k lásce patří i stanovování zdravých hranic). Učme se méně hodnotit a více naslouchat a snažit se pochopit. Pohlížejme na druhé jako na spojence a ne jako na konkurenty, je tu dost pro všechny, tak jim přiznejme, co jim patří a nebojme se, že nám tím něco ubyde. Pokud někoho obdivujeme a zdá se nám, že toho umí/ví víc, než my, berme to především jako inspiraci k tomu najít a rozvinout tyto kvality na nějaké úrovni také v sobě – protože je tam máme (závist je vždy ukazatelem našeho vlastního, nevyužitého potenciálu). Všichni jsme unikát na své vlastní cestě, nemá tedy smysl se srovnávat; nechť je naším hlavním cílem být co nejvíc sami sebou, neboť jen tak můžeme rozzářit své Světlo naplno.

Praktikovat *přátelství* znamená také chovat respekt a úctu k planetě Zemi, k životnímu prostředí, ke zvířatům a rostlinám – i v tomto leží zodpovědnost na našich ramenou a problémy, kterým na Zemi čelíme se bez nás nevyřeší. Zároveň: Země je přátelským místem pro nás a dává nám všechno, co potřebujeme, dokážeme jí tedy něco vrátit zpátky?

Pokud kolem sebe vidíte často číslo 11 (nebo jej začnete vidět v novém roce), berte to vždy jako to nejlepší znamení: jste na dobré cestě, chopte se té příležitosti, která nyní vyvstala, pokračujte v tom, co děláte, důvěřujte.

Vstupujeme tedy do velmi intenzivního roku plného výzev/požehnání a možností učinit obrovský krok vpřed na své cestě – pokud se před tím ze strachu či nepohodlí neotočíme zády. Všechno, čemu se postavíme čelem, bude takovým polínkem do plamene naší síly.

 

Přeji krásný nový rok vám všem a děkuji, že jste tu se mnou!

 

S láskou,
Anna