Vítejte u posleství pro březnový lunární cyklus!

Z astrologické pohledu je březen fascinující měsíc, který nám může přinést mnoho podnětů k hlubokému léčení nejen našeho vlastního nitra, ale i celého kolektivu a systémů přesvědčení, které nás drží v zajetých kolejích nezpracované bolesti a v pochroumaném vztahu k hmotě, domovu, penězům a hodnotě všeobecně.

6. března Uran, planeta radikálních změn, otřesů a tvůrčího chaosu vstoupil do znamení Býka – znamení, jehož energie je ve své podstatě pravým opakem, neboť představuje stabilitu, uzemněnost, ale i plodnost či úrodnost, materiální hojnost a pevné pouto k hmotě a všemu trvalému. Výbušná kombinace, že? Uranův cyklus trvá 84 let a v každém znamení je asi 7 let, takže naposledy vstoupil do Býka v roce 1934. I historie nám ukazuje, že bychom měli počítat s tím, že nám působení Uranu přinese v nadcházejících letech řadu radikální změn, inovace, průlomů, zlomů a probouzení. Dalo by se říct, že Uran nám bude pomáhat ukotvit na Zemi přechod ze Třetí do Páté dimenze. Můžeme očekávat, že mnohem více lidí než dřív se bude probouzet z tranzu omezené hmotné reality (možná skrze otřes v osobním životě, zejména ztrátu hmotných jistot) a začne pátrat po vyšším smyslu. Jiní lidé budou probuzeni otřesy v celém kolektivním vědomí na planetě – k nim můžou patřit klimatické změny a přírodní katastrofy (Býk a Země jsou pevně provázáni, takže vulkanická aktivita a zemětřesení můžou být na pořadu dne… což jsou i způsoby, jakými se s námi planeta snaží komunikovat) a také ekonomickými otřesy – to, co mělo největší hodnotu, ji může velmi rychle ztratit, když se k tomu přimísí Uranova energie.

Přijdou (doufejme) i pozitvní průlomy v oblasti bankovnictví a nakládání s penězi – nové formy ‘směny’ mohou vystoupit do popředí, stejně jako témata nakládání s půdou, vlastnictví, obnovitelné zdroje, ekologické zemědělství a to, jak zacházíme s tím vším, co nám Matka Země dává k dispozici. Nakolik si toho vážíme, zda jsme schopni s tím nakládat s úctou a pokorou a pečovat o to jako správci a nikoli vlastníci – to rozhodne o tom, kam lidstvo bude dál směřovat.

Uran v Býku se nás bude těchto sedm let ptát:

Jak budujete?

Jak pěstujete?

Jak udržujete a podporujete Život na Zemi?

A především: Čeho si nejvíc ceníte? Co má pro vás tu největší hodnotu?

Dokážeme si srovnat své hodnoty a začít podle nich opravdu žít?

Těchto sedm let to ukáže.

Nemá smysl snažit se udržet status quo, protože ten se nám drolí pod rukama. Pod vlivem Uranu nás můžou lákat úchvatné sny o nemožném, ale to není naše práce teď a tady na téhle planetě, kde potřebujeme udržet život – tím, že si vyhrneme rukávy a pustíme se do praktických změn, ochotní zkoumat, jak se tady o to (a o sebe) můžeme ještě lépe starat.

Zásadní věc, kterou je důležité vědět o Uranu, je, že je to Velký odhalovatel ega. A Bořič. Přichází, aby nám nakřápl tu tvrdou obrannou krustu omezených přesvědčení, abychom se mohli setkat s hlubšími a širšími vrstvami sebe sama: novou perspektivou, věděním, talenty, zásobami energie, o kterých jsme dosud ani nevěděli. Ale aby k tomuto setkání mohlo dojít, potřebuje se konfrontovat sami se sebou, s Pravdou. Se svým vztekem, touhami, apatií, strachem z neúspěchu. Uran nám láskyplně předkládá obrovské výzvy, abychom mohli čelit svým strachům, což je jediný způsob, jak si můžeme vzít zpět svoji moc. Nečeká, že mu za to ihned poděkujeme… i když zpětně za to vděční budeme.

Pak tu máme téma SEBEHODNOTY. Nemůžeme mluvit o Býku+Uranu, aniž bychom toto nezmínili. Pokud svou hodnotu zakládáme na tom, co máme a kolik jsme toho nashromáždili (včetně určitých vztahů), na tom, jak jsme to dělali vždycky a je to pro nás pohodlné, na tom, jak si stojíme ve společenském měřítku, na tom, kolik rolí hrajeme ve vnějším světě, jak produktivní a výkonní jsme… jinými slovy, pokud neznáme svou skutečnou hodnotu danou jen tím, že JSME, a pokud nejsme ochotní se MĚNIT(!!), pak přijde otřes. A bude to z nás sloupáno jako slupky z cibule. Protože Pravda o nás je mnohem mocnější a zářivější než tohle. A zaslouží si vyjít na světlo. Nemá smysl se bránit, nechme ego, aby se vztekalo, protože duše se bude smát.

A konečně: téma PENĚZ. Jak svobodní jsme, když přijde na peníze? Uran v Býku nám ukáže, kde se cítíme jako v pasti, a postrčí nás k tomu, abychom se vysvobodili a postavili se na vlastní nohy. Ať už pro nás svoboda znamená cokoliv, zejména ve spojení s příjmem, bydlením či prací, už její volání nebude možné ignorovat.

Až budou v následujících letech naše finance, osobní zabezpečení a staré základy otřeseny, budeme se učit:

– Být finančně vynalézaví a znát velmi dobře své dary a vnitřní zdroje, které můžeme nabízet a sdílet

– Přejít ze 3D nastavení „peníze jako nástroj přežití“ do 5D přístupu *peníze jako nástroj tvoření*

– Zakládat svá rozhodnutí na klíčových hodnotách (viz výše)

– Jít s proudem všech změn ohledně naší identity, práce, tvoření a domova

– Odložit fyzické a psychologické brnění – být přístupní, otevření a k dispozici Životu

– Vrátit se ke své přirozenosti a divokosti, uzemňovat se a doplňovat síly v přírodě. 

K tomu se připojuje retrográdní Merkur v Rybách (trvá od 5.-28. března), který nás zpomalí, aby nám – opět láskyplně – pomohl obrátit se do sebe, cítit se a PŘEHODNOTIT (opět to téma hodnot a priorit), kam to vlastně jdeme, co opravdu chceme, kde se nacházíme. A na tyhle věci přijdeme jen v tichu vlastního nitra. Březen tedy není měsíc k tomu někam spěchat a o něco zapáleně usilovat, je to čas pomalého a záměrného postupu vpřed, kdy neustále kontrolujeme ve svém srdci a u svého vyššího Já, zda tohle je přesně to ono, čemu teď máme dávat energii. Je to tedy šance delikátně se vyladit na sebe sama a vydat se skutečně autentickou cestou. A ta je vždycky nevyšlapaná, pamatujme na to. Merkur nám kromě zpomalení prokáže ještě jednu laskavost a sice to, že nám začne vytahovat skryté a potlačené bolesti, abychom se s nimi mohli vypořádat – a k tomu nám pomůže celý tento lunární cyklus započatý Novoluním v Rybách…

A nyní se konečně dostáváme k našemu Novoluní a současnému lunárnímu cyklu.

Jak se cítíte?

Hodně emocí? Zármutek? Zranitelnost, rozčarování, ztracenost, nerozhodnost?

Pak vězte, že rozhodně nejste jediní.

Pro některé z nás tento čas přináší i setkání s depresí či hlubokým smutkem – pokud to tak je, neberte to jako břímě, které musíte nést sami a promluvte si o tom s někým, kdo umí naslouchat. Tohle je období léčení a my se nemůžeme léčit v izolaci, potřebujeme sdílet to, co se v nás odehrává, čímž kromě jiného dáváme i druhým příležitost k tomu se otevřít. Sdílení je lék pro všechny.

Práce s emocemi je našim hlavním tématem pro tento lunární cyklus. Mluvíme o tom už roky, ale stále na nějaké úrovni své pocity odmítáme a nejsme ochotní cítit je plně – místo toho se je snažíme “odevzdávat”, změnit, přeprogramovat, odstranit, ignorovat… nic z toho ale nepomáhá, jak jsme si mohli ověřit. Co tedy zbývá? Tohle je takové postgraduální studium na duchovní cestě: když se učíme neutíkat před tím, co je, a být s tím plně, a nic víc. Prostě to jen cítit. Naše duše, naše vědomí, je otevřené všem prožitkům, ničemu se nebrání, všechno je pro něj vyjádřením Života. Ke své duši se vracíme, když sami sobě dokážeme nabídnout stejnou otevřenost, nesouzení a plnou přítomnost (a plná přítomnost znamená plné cítění – proto je pro nás taky tak těžké být plně v přítomném okamžiku, protože by to znameno plně cítit své aktuální emoce a vnitřní stav).

Jak přistupovat ke svému emočnímu léčení?

Je důležité vědět, že ten smutek, který momentálně prožíváte, možná nemá žádné řešení. Nejde o to hledat řešení, i když je to velmi lákavé a určitě je to efektivní rozptýlení. Ta ztráta, kterou jste prožili, možná nemá žádnou mašli a hezký obal nebo krabičku, do které byste ji mohli vložit. Některé události v našem životě nemají odpovědi. Žádají o to, abychom jim byli svědky a byli s nimi přítomní, ale nenabízejí příslib úžasného rozřešení, kde všechno do sebe zázračně zapadne; nabízejí “jen” tiché prohlubování našeho vztahu k sobě sama. Někdy s těmi nejbolestnějšími procesy přichází pouze vytrvalé učení se, jak s tím být a neopustit se v průběhu toho.

Ty věci, které se nám staly, se staly. To musíme přijmout. A význam toho, co se stalo, potřebuje být rozmotán a oddělen od naší sebehodnoty a vnímání sebe sama. Ale otisk, který na nás ty události zanechaly, je nezpochybnitelný. Uznání této skutečnosti je cestou k novému vztahu k tomu, co se stalo a co nás bolí – a tato cesta vede k požehnáním, která jsou mnohem větší než naše zranění. Když dopad oněch událostí neuznáme, tohle naše břemeno z nás bude vysávat energii, zatěžovat náš systém, určovat naše jednání a táhnout nás směry, které nevycházejí z naší podstaty, ale z naší touhy “opravit se”. Opravování ale nemá smysl, pokud jsme nejdřív neodvedli tu hlavní práci: uznání, prozkoumání a pochopení svého zranění. Cesta léčení vyžaduje, abychom v sobě rozvinuli odhodlání zkoumat události našeho života a pochopit způsoby, jakými nás utvářely. Ne, abychom změnili, co se stalo, ale abychom zajistili, že to neudržujeme dál při životě.

Luna v konjunkci s Neptunem – planetou iluzí, ideálů, tajemství a mystéria, které nás všechny spojuje – nám odhaluje oblasti, kde ve svém životě něco popíráme. Ukazuje nám osobní vzorec, který je třeba poléčit (a ke kterému se v životě vracíme opakovaně). Osobně i kolektivně: to, co jsme zametali pod koberec si nachází cestu ven. Chvílemi to může být pěkně chaotické, ale takhle to vypadá, když žijeme upřímně a v Pravdě. V těchto týdnech budeme uvedeni do přímého kontaktu s tím, co je třeba si zpracovat, abychom mohli postoupit dál ve svém léčení. Vliv Marse a Saturnu nám ukazuje, že na tuto cestu budeme mít podporu, pokud dokážeme dát stranou svá očekávání, jak by tato cesta měla vypadat a uctíme to, jaká teď být potřebuje.


AFIRMAČNÍ HOROSKOPY / ‚TAROTSKOPY‘

Můžete si přečíst poselství pro své sluneční i měsíční znamení a pro ascendent. Svůj ascendent můžete zjistit tady a měsíční znamení tady (pro obě potřebujete znát také čas narození).

Než se pustíte do čtení, dejte si chvilku na to naladit se na sebe, ztišit se a zavnímat si, jak se právě cítíte. Pročtěte si vše pomalu a pozorujte při tom reakce svého těla a pocity, které se objeví – to je řeč vašeho nitra. 


BERAN

SPRAVEDLNOST

Uvědomuji si, že co zasévám, to sklízím, a v tomto čase beru plnou zodpovědnost za svou sklizeň. Je moje, je přirozeným následkem mých předchozích voleb, myšlenek a činů, je to mé dílo. A vím, že když to budu pojímat jako dar, budu se moct mnohému naučit; budu moct upravit své smýšlení a jednání, aby více odpovídaly tomu, co si přeji prožívat. Jsem ochotná se poučit a změnit se. Dodávám si k tomu odvahu každý den a stojím na své straně – ne na straně svého ega, ale na straně svého růstu. Život je mi vždycky férovým, neutrálním zrcadlem. Když mě bolí to, co v něm vidím, zůstávám s tím pocitem vědomě, protože je klíčem k pochopení. Na druhé straně bolesti je moudrost, hloubka a svoboda.

Věnuji pozornost vzpomínkám a emocím s nimi spojeným, které ke mně v tomto čase přicházejí. Načasování je důležité a ta část mé minulosti, jež se ke mně teď vrací, mi přináší cosi podstatného. Nechytám se toho, co se děje, ale také vím, že tomu nemám ani odporovat. Dovoluji své představivosti pohrát si s možnostmi toho, jak by to vypadalo, kdybych překonala všechny ty příběhy mého života, kdybych si dovolila být víc, než je má minulost. Vím, že se můžu definovat, jak chci já, tam leží má moc. Dávám pozor na to, jak samu sebe označuji, jak o sobě mluvím, a co se za tím skrývá. Nemusím se nechat ničím omezovat. Beru si samu sebe zpět a neustále se stávám víc a víc sebou – nedefinovaná tím, co se mi stalo či nestalo. Jsem svobodná.

* Pokud chcete tento měsíc jít houběji, tento výklad Vás může podpořit: Sebeláska v akci nebo Léčení vnitřního dítěte


BÝK

ESO PENTAKLŮ

V tomto čase se mi otevírají dveře velké příležitosti, jenže nemusejí vypadat jako magický zlatavý portál, ale jako kopanec pro moje ego a otřes mé komfortní zóny – přesto jsem ochotná jimi projít, protože vím, že za nimi mě čeká to, po čem v hloubi srdce toužím. Ty dveře se mohou objevit na různých místech a v různých vztazích. Jsem ochotná věnovat čas a péči zpracovávání výzev/obtíží, které tu pro mě vyvstávají. Vím, že spěchání k řešení ani snaha vyhnout se problému mi z dlouhodobého pohledu útěchu nepřinesou. Respektuji ten proces a nechávám ho se rozvinout, jak je to nejlepší pro všechny zúčastněné. Nepotřebuji nikoho zachraňovat, nepotřebuji mít neustále pravdu, nemohu kontrolovat reakce druhých – nejsem za ně zodpovědná. Jsem odhodlaná zůstat sama se sebou a se svým srdcem, ať se děje cokoliv.

Dovoluji si směle se chopit všech nových šancí, které se mi nabízejí, i když zatím nevím, jak se vyvinou. Úspěch není nikdy zaručený a nemohu dopředu vidět, kudy má cesta povede. To ani není můj úkol. Můj úkol je brát tu příležitost vážně a pečovat o to malé semínko, které mi Život vtiskl do dlaně. Může z něho vyrůst obrovský dub, ale ne bez mé oddanosti a vytrvalosti. Nehodlám se vzdát, obzvlášť, když jsem teprve na začátku. Příležitosti ke mně nechodí? Tak je jdu hledat a říkám si o ně!

Měním a rozšiřuji svůj pohled na sebe, aby obsáhl velikost a smělost mých snů a přání. Už se neumenšuji a nesnižuji. Beru samu sebe, svůj talent a své možnosti vážně. Vím, že růst obsahuje risk. A taky vím, že jsem mnohem víc, než to, čím jsem se obklopila. V tomto lunárním cyklu se zavazuji cestě, která mi přinese nejvíc výzev a růstu.

* Pokud chcete tento měsíc jít houběji, tento výklad Vás může podpořit: Jdu vpřed

 

BLÍŽENCI

DESÍTKA POHÁRŮ

V tomto čase si uvědomuji, že to, co mi přinese největší potěšení a naplnění, jsou ty zdánlivě nejprostší věci. Volím si jednoduchost. Volím si plnost Života se vším všudy, každodenní radosti a spojení s druhými, malá sdílení, pohled do očí, smích, otevřené srdce, volně plynoucí emoce a přirozenost. Moje potěšení je důležité. Potěšení je pro mě ukazatelem, že jsem na správné cestě. Pokud nedávám svému potěšení prioritu, tak čemu? Pokud mě netěší cesta, po níž směřuji ke svému cíli, proč si myslím, že mě bude těšit ten cíl jako takový? Co kdybych se mohla radovat už teď? Kdy je vhodnější okamžik, než TEĎ?

Soustředím se na to, co mě s druhými sbližuje a co máme společné, nikoliv na to, co nás zdánlivě rozděluje. Kultivuji blízkost a intimitu. Vím, že abych mohla jít do hloubky s někým druhým, potřebuji probádat vlastní hlubiny. Nemám se za co stydět. Všechno, co v sobě nosím, je důležité a má to tu své místo. Vím, že jsem v pořádku a hodna lásky přesně taková, jaká jsem. A připomínám si to každý den (několikrát).

Tento lunární cyklus mě vede k tomu, abych kultivovala sebelásku všemi možnými cestami. Laskavý přístup k sobě je řešení na všechno.

Láska potřebuje být spojena s upřímností a pravdivostí. Pravda Lásku vybrušuje a Láska Pravdu zjemňuje. Jsem ochotná být upřímná ohledně svých přešlapů a “nedostatků“, než abych byla viděna jako někdo, kým nejsem. Radši budu pravdivá, než bych “měla pravdu”. A Pravda je někdy pěkně neučesaná. Ale moje integrita má přednost, i když se nalézám v prekérní situaci. Když zadržím zásadní pravdu, budu mít klid a pohodlí, ale je to ten typ pohodlí, které mi nedá v noci spát a bere z mého života šťávu. To už mi nestačí. Mým záměrem je přistupovat ke všem rolím, jež zastávám (doma i v práci), ze záměrem být co nejvíc upřímná. Tam leží také můj úspěch. Jestliže to, co dělám ve světě, je autentické, je to také automaticky léčivé. Když jsem přímočará, mám větší kapacitu odstranit překážky v mé cestě. Mým úkolem v tomto životě je zanechat po sobě odkaz toho, co to znamená žít a pracovat pravdivě. Ne působivě. Ne líbivě. To pozlátko si s sebou nevezmu, až odsud budu odcházet, ale Pravda mě vždycky pozdvihne a zanese tam, kam potřebuji jít.

* Pokud chcete tento měsíc jít houběji, tento výklad Vás může podpořit: Sebeláska v akci nebo Šiřitel Světla


RAK

PĚTKA POHÁRŮ

Vítám a ctím proces ‘plení’, v němž se nyní nacházím. Můj život a mé nitro je zahrada a mým úkolem je teď odstranit, co není užitečné, abych uvolnila prostor kráse, jež je tam přirozeně přítomná. Tento lunární cyklus mě podporuje v tom, abych vyčistila a srovnala, co mi blokuje mou cestu, a abych se rozloučila s tím, co patří minulosti. S vědomím, že mě čeká něco mnohem lepšího – ale nejprve tomu potřebuji uvolnit místo.

Čeho se držím a k čemu se vracím, i když to už pro mě nemá žádný přínos? Co mě k tomu vede, jaký pocit, jaký strach? Vím, že ať je to cokoliv, co nechci pustit, už jsem to dávno přerostla a překonala. Ten kabát je příliš těsný a taky dost ošuntělý. Je čas pro něco nového.

Odkládám pochybnosti, které nedávají smysl. Odhaluji všechny své nepodložené strachy. Uznávám přítomnost pocitů nedostatečnosti a studu potřebují, ale nehodlám je brát vážně. Tohle čištění už nemůžu odkládat.

Jestliže se nechci pustit, abych nemusela čelit novému, přiznávám si to plně. Dovoluji si plakat, dovoluji si truchlit po tom, co bylo, dovoluji si prožívat vztek i strach, ale nenechávám je za mě rozhodovat. Mám naději v to, co přichází. Práce s emocemi mi pomáhá převzít zodpovědnost za směřování mého života a vrací mi mou sílu. Čím víc vlastním svou touhu vydat se ke svým snům, tím méně budu odporovat práci, která je nezbytná k tomu, abych se tam dostala. Beru svou cestu do vlastních rukou, včetně všeho, co po mě žádá, všeho, co chce, abych odevzdala. Vím, že odměna je ten samotný proces, kterým se toho o sobě tolik učím.

Tohle vypadá jako konec, ale je to začátek. Vítám více prostoru, více světla, více krásy, více lásky, více mé vlastní, pravdivé energie. Vítám nový život.

* Pokud chcete tento měsíc jít houběji, tento výklad Vás může podpořit: Velká očista duše nebo Jdu vpřed


LEV

MĚSÍC

Luna je skutečně mým průvodcem v tomto cyklu a intenzivně rozeznívá struny mých emocí. Vím však, že každý můj pocit má právo na existenci a dávám jim všem prostor k dýchání – nedovoluji jim ale dělat za mě rozhodnutí nebo směřovat můj život (k tomu používám všechny své aspekty: tělo, srdce, mysl a duši jako jeden celek). Když jsem upřímná ohledně toho, jak se cítím, moje energie se tím uvolňuje. Kdyžse nebráním tomu, čemu nerozumím, mohu prozkoumat, co se mi to snaží ukázat, naučit mě, nebo k čemu mě to chce dovést. Dávám svým pocitům svobodu a zůstávám při tom bdělá a přítomná. Věci teď možná nejsou, jak se zdají být. Měsíc svítí na moje Stíny a přivádí mě k nim. Pokud jsem teď na stínové cestě a kráčím nějakou osobní temnotou, našlapuji obezřetně a k ničemu se neotáčím zády. Vím, že tohle jsou místa ve mně, které čekají, až k nim vnesu světlo svého vědomí, až je uznám, vyslechnu a pochopím. Nemám v sobě žádné nepřátele, pouze nepochopené a odmítnuté části, jako ztracené děti, které ze strachu tropí povyk. Mým úkolem je nabídnout jim domov, čímž jim i sobě přinesu mír a svobodu.

Hledání svobody je mým tématem v tomto čase. Oblast v mém životě, která po ní možná obzvlášť volá, je má práce. Čím víc svobody si dovolím, tím víc pozdvihnu svou kariéru do říše hlubokého naplnění. Mým úkolem je zkoumat, čeho všeho tady můžu dosáhnout. Jak mohu osvobodit svůj potenciál? Jak mohu osvobodit potenciál toho, co má profese může dokázat? S kým se mohu spojit, abych to dokázala? Vím, že ve spojení s lidmi na jedné vlně můžeme do této oblasti přinést skutečnou změnu. Mám odvahu vytáhnout na světlo i nepříjemné skutečnosti a čelit věcem přímo, už žádné chození kolem horké kaše. Baví mě dělat vlny.

Jestli teď něčemu mohu věřit, je to moje intuice. Nebojím se jít hlouběji do sebe pro odpovědi, které hledám. Světlo, radost a lehkost jsou mou přirozenou doménou, ale nyní je čas k tomu spojit je s pevnými základy, které buduji skrze poznání svého nitra a všech jeho zákoutí.

* Pokud chcete tento měsíc jít houběji, tento výklad Vás může podpořit: Práce se Stínem


PANNA

MÁG

To, co dělám, je hodnotné, má to smysl a mám, co je třeba, abych to dokázala. Tohle si potřebuji připomínat, ať se děje cokoliv. Tento lunární cyklus není časem pro pochybnosti, ale pro akci. Ale čeká se na mě, až si uvědomím, že to musí být moje rozhodnutí, moje vize, moje vášeň a moje snaha. Já jsem zdrojem všeho. Tečka. Nechtělo by se to po mně, kdybych to nemohla dokázat. Nakolik jsem odhodlaná, natolik jistý je můj úspěch.

Dovoluji si cítit všechno, co je spojené s mým záměrem vědomě si tvořit svůj život. Jsem posílena každým okamžikem zranitelnosti, který si dovolím. Moje snahy mě zpevňují, i když se setkávám s neoceněním. Mám odvahu vypadat jako člověk, který dělá chyby a stejně tolik pokusů udělat to správně. Cítím pokoru před vším, co se stále musím naučit. Jsem ochotná být nepochopena na cestě k tomu být poznána.

Vím, že rostu ve chvílích, kdy mám chuť utéct, zavřít se, vzdát to, vyhnout se něčemu či někomu, ale neudělám to a zůstanu se svými pocity. Učím se sedět s tím, co je nejisté a nepohodlné, protože tato dovednost mi dává k dispozici ten nejspolehlivější kompas, jaký bych kdy mohla chtít. V místě, kde ustojím svůj odpor, ke mně přijdou všechny informace, které potřebuji. Čeká mě teď mnoho změn a větší zodpovědnost. Život mi dává šanci spolu-vytvořit a prožít něco magického. Jsem otevřená. Jsem ochotná svézt se na téhle horské dráze a dostat ze sebe to nejlepší. Jsem připravená zahořet inspirací. Tohle znamená být v propojení s Vesmírem: když si dovolím věřit, že ta síla, která mě stvořila, je ve mně a můžu ji použít. Můžu snít velké sny!

* Pokud chcete tento měsíc jít houběji, tento výklad Vás může podpořit: Šiřitel Světla


VÁHY

PÁŽE HOLÍ

Bez rizika to nepůjde. Jestliže se brzdím ze strachu z odmítnutí, vím, že si také bráním v tom prožít vzrušení z následování mých snů. Nemůžu přijít na to, čeho jsem schopná, jestliže nerisknu své pohodlí. Proto pečlivě zkoumám své váhání – čekání na “správný okamžik” je někdy inteligentní, ale jindy je to pouhá výmluva – a já se učím to rozlišovat. Dovoluji si věřit v sebe a svou vizi celým srdcem, ale nezůstávám jen u toho a pouštím se do díla. Moje odvaha, víra a vášeň jsou mé nejlepší zbraně.

Mým klíčovým slovem pro tento lunární cyklus je SPOLUPRÁCE. Moje schopnost jasně vyjádřit, co chci a co jsem ochotná udělat, abych toho dosáhla, ke mně přitáhne ty správné lidi. Uvědomuji si, že ta pravá cesta pro mě, je ta, která mě léčí a transformuje. Jestliže takto nepůsobí na mě, nebude tak pravděpodobně působit ani na druhé. Jsem ochotná riskovat hodně pro to, co mně a ostatním může přinést léčení. Vím tedy, že nepotřebuji být “vyléčená” už dopředu, nepotřebuji všechno vědět, abych se mohla věnovat tomu, kam mě oheň v mém nitru vede. Jsem připravená už teď a všechno ostatní ke mně přijde v procesu. Pro začátek jsem vybavená dokonale, mohu proto směle udělat první krok.

Pěstuji si mysl začátečníka. Nestojím o to být expertem a sníst všechnu moudrost světa – jak bych mohla růst s takovým přístupem? Stojím o to poznat a prožít toho co nejvíc. Jsem ochotná nevědět a působit jako blázen. Jsem ochotná udělat něco praštěného. Snaha kontrolovat okolnosti mě daleko nedostane. Jsem tu sama za sebe, je to mezi mnou a mým posláním. Dovoluji si nechat se strhnout proudem Života – a jít mu naproti, když to bude třeba.

* Pokud chcete tento měsíc jít houběji, tento výklad Vás může podpořit: Jdu vpřed

 

ŠTÍR

RYTÍŘ MEČŮ

Jakým způsobem jdu za svými sny? Vlažně a jakoby napůl? Nebo je naopak můj cíl to jediné, co vidím a jsem ochotná dát kvůli němu stranou i city či potřeby své nebo druhých? A co je to, co mě brzdí nebo naopak žene vpřed? Čeho se bojím?

V tomto čase si volím delikátně sama sobě naslouchat a kultivovat ve svém životě vyváženost. Doplňuji, co chybí k mé spokojenosti a ubírám plyn tam, kde ztrácím přehled o celku a nuancích přítomného okamžiku. Dokonce si dovoluji i zastavit a přehodnotit, co dělám – nebo alespoň popadnout dech a vyčistit si hlavu. Je pro mě důležité nyní provést ‘kontrolu reality’. Moje touha i můj strach mě můžou držet v místě, které už neodpovídá mé aktuální Pravdě. Proces tvoření vyžaduje, abych zas a znovu upravovala svoje sladění s tím, co chci a co chce mě – s upřímností, integritou a dobrou vůlí. Každý krok vpřed na mě má nějaký dopad a proměňuje mě a já potřebuji být v kontaktu se svým růstem.

S tím, jak rostu, se mění moje potřeby. S tím, jak se učím samu sebe víc oceňovat, se mění mé chutě. S tím, jak ctím své hranice, se mění to, co mě přitahuje. Chci to, co je skutečné a co odpovídá mně – tak, jak právě jsem. A když to prozkoumám, možná zjistím, že je potřeba upravit směr. Nebudu už živit iluze a bojovat s větrnými mlýny, nechci to, co není pro mě, nebudu rozdýchávat něco, co je mrtvé, a snažit se naplňovat prázdnotu. Žádná iluze lásky nebo moci, žádná maska, nemůže uspokojit můj hlad po životě, do kterého bych se mohla pořádně zakousnout. A nikdo nemá tesáky tak úchvatné jako já a byla by škoda je nevyužít.

* Pokud chcete tento měsíc jít houběji, tento výklad Vás může podpořit: Velká očista duše

 

STŘELEC

RYTÍŘ PENTAKLŮ

Kráčím tímto lunárním cyklem pomalu a s trpělivostí. Jsem ochotná poodstoupit a podívat se na věci z širší perspektivy. A jsem také ochotná vidět drobné detaily, krásu a propojenost v tom, co možná teď beru jako samozřejmost nebo pouze jako prostředek k dosažení cíle. Dovoluji si také být nevýkonná, neproduktivní, líná. Dovoluji si hodně se kochat krajinou a nikam nespěchat a občas sjet z cesty a odpočinout si tam.

Tohle je můj čas pro mě. A mám ho dost. Mám tolik času, kolik potřebuji. Protože věci mají svůj vlastní spád a průběh, kterému můžu důvěřovat. Nemusím do všeho zasahovat a snažit se to řídit. Všechno v mém životě se nemusí dít skrze mé úsilí. Někdy to má v rukou To, co mě přesahuje – a tak je to i právě teď.

Vím, že nastal čas k velkému léčení. Odkrývá se ve mně něco důležitého. Minulost se vrací a já důvěřuji tomu načasování. Vím, že za tím, jak se mé léčení odvíjí, je velká moudrost. Mohu se teď znovu spojit se ztracenými střípky sebe sama. Přišla jsem do tohoto světa plná lásky, radosti a schopnosti důvěřovat. Tyto kvality mi nikdo a nic vzít nemůže, ale stalo se něco, co mě naučilo jim nevěřit nebo je někde v sobě zamknout. Dlužím si to, abych se na to podívala. Dlužím své budoucnosti, abych se naučila zvládnout dopad, jaký na mě má moje minulost. Těm, kteří se podíleli na této bolesti, nedlužím nic. Ale té části mě, která byla zraněná, dlužím všechno. Připomínám si, že mám moc a právo na to vzít si zpátky všechny své části, které se trápí v tichu a osamění. Už se neopouštím. Zůstávám se sebou, ať se děje cokoliv. S důsledností a klidem, krok za krokem. Vím, že jen postupná změna je udržitelná.

* Pokud chcete tento měsíc jít houběji, tento výklad Vás může podpořit: Léčení vnitřního dítěte

 

KOZOROH

SLUNCE

Moje Světlo chce zářit. Bylo mi dáno na zodpovědnost a teď je můj čas chopit se vůdčí role a být vidět a slyšet. Moje motto v tomto lunárním cyklu zní Sloužím světu tím, že jsem viděna. Dovoluji si ukázat se ve své pravdivosti. Vím, že to nemusím mít všechno srovnané a vyřešené, abych mohla sdílet to, co si v sobě nosím. Moje krásné lidství je tím darem, na který svět čeká. Můžu být sama sebou. Není to komplikované, není v tom žádný chyták. Jen já a moje Světlo.

Jsem ochotná jít hlouběji do sebe, abych mohla najít tuhle vnitřní hřejivost. Dávám si dost času a prostoru. Dopřávám si hodně radosti, protože moje potěšení je tím klíčem. Vracím se ke svému magickému vnitřnímu dítěti zas a znovu a ptám se jí, co by potřebovala, co by teď úplně nejradši dělala a co by jí přineslo radost. A pak se tím řídím! Moje vnitřní dítě není jen ta zraněná, bolavá část, ale také ten můj aspekt, jenž je nositelem spontánnosti, nevinnosti, důvěry, touhy po dobrodružství a po Životě. A tomu nyní dávám pořádný prostor.

Mým tématem pro tento lunární cyklus je prohloubení toho, jak zakouším svůj život. Toužím po větší plnosti, větší šťavnatosti, chci vnést do svého života více barev a chutí a vůní. Zkoumám, jak se mohu hlouběji propojit se svými dny, s přítomností. Dávám si výzvu neprolétnout vším, ale vychutnat si plnost každého okamžiku. Důvěřuji, že všechna nedorozumění, zdržení a přešlapy jsou správně. Místo, abych dávala energii frustraci, kultivuji zvědavost, hledám příležitosti v každé situaci. Někdy je prostě potřeba zpomalit a přizpůsobit se Životu.

Stejně tak jdu do větší hloubky se svými bližními. Navazuji intimní, otevřené rozhovory, kladu otázky ze srdce a trpělivě, pozorně naslouchám. Skrze tato napojení se mohu také dozvědět leccos o sobě a o tom, co chci a kam mám nasměrovat svou energii. Tyto interakce mi slouží jako posvátné zrcadlo, takže dávám obzvláštní pozor, pokud při nich narazím na nějaký skrytý pocit v sobě, pokud se mnou nějaké slovo či věta více zarezonují – to beru jako znamení, že jsem něčemu na stopě. A jsem ochotná prozkoumat to srdcem a cítit vše, co potřebuje být cítěno. Vzdávám díky za všechna zrcadla ve svém životě. A když se podívám důkladně, najdu v nich odraz svého vlastního Světla.

* Pokud chcete tento měsíc jít houběji, tento výklad Vás může podpořit: Šiřitel Světla

 

VODNÁŘ

CÍSAŘOVNA

Připomínám si s pevností v hlase a s rukou na srdci: Já jsem božská tvůrkyně, umělkyně Života a můj svět je mé malířské plátno. Vím, že barvy i štětce mám v rukou, Vesmír mi je do nich vtiskl. A teď mě čeká má práce. To, co je mým úkolem, mým posláním, tu vždycky bude, neuteče mi to a nikdo mi to nemůže vzít. Osud si cestu najde. Nepotřebuji na to tlačit a usilovat, můžu si dát načas a můžu také důvěřovat proměnám v mém tvůrčím procesu (procesu tvoření mého života). Je to jako příliv a odliv. Některé dny, týdny i měsíce jsou odlivové a předkládají mi příležitost obrátit se do sebe, doplnit mou studnu, načerpat síly a novou inspiraci, odpočívat a věnovat se bez starostí tomu, co mě těší. Odliv mě vždy připravuje na příliv, který zákonitě přijde dle božského načasování. Důvěřuji, že to, co mi příliv přinese, je ta příležitost či ten projekt, který je ten pravý pro mne. A také vím, že cokoliv, co mi voda vezme, zkrátka nebylo pro mě to nejlepší.

Moje sny mohou vyžadovat hodně času, než nabydou formy, ale zaslouží si každou vteřinu. Pracuji na tom, co mám před nosem, s nohama na zemi a vyhrnutými rukávy. Fantazírování a zbožná přání odkládám na jindy. Znám své priority. Když něco chci, tak na tom makám. Patří k tomu vnější, ale i vnitřní práce. Vím, že potřebuji pečovat o svou vnitřní zahradu, aby vzkvétala, protože můj vnitřní mír a naplněnost mi budou zrcadleny okolním světem. Hýčkám se a opečovávám se, dokonce se i rozmazluji! Protože si za to stojím.

V tomto lunárním cyklu je mým tématem mé vlastní rozkvétání. Energie jara mě v tom podporuje – jaký sen ve mně přes zimu dřímal a teď čeká, až se pustím do akce? Jsem ochotná věřit, že mám všechno, co potřebuji, abych tu mohla odvést svou práci, své tvoření. Hojnost je mou podstatou a Život stojí při mně. Soustředím se na léčení svého vztahu k financím a prosperitě. Nejsem vydaná na milost svému živobytí a vnějším zdrojům, já jsem svým Zdrojem. Když uvedu do pořádku to, jak se vztahuji k tomu, co dělám a co mám, a když se otevřu plněji Životu a budu ochotná být víc, tím, kým jsem – budu mít k dispozici i více hmotných prostředků coby nástrojů k mému tvoření.

* Pokud chcete tento měsíc jít houběji, tento výklad Vás může podpořit: Hojnost nebo Splnění snu

 

RYBY

OSMIČKA POHÁRŮ

Slyším to volání své duše po něčem víc, po něčem hlubším, po svobodě. Jsem ochotná vydat se na tu cestu s odvahou, i když jsou ve mně části, které by rády zůstaly v bezpečí starých struktur, přesvědčení a falešných jistot. Abych mohla dál žít tenhle starý život, musela bych se umenšit, omezit, popřít v sobě něco velmi důležitého – a jak dlouho by se to dalo vydržet? Ne, já si zasloužím víc. Volím si růst, volím si tuhle výzvu, protože pro to jsem se narodila. Abych se učila, poznávala, hledala a žila Pravdu. Mám všechno, co potřebuji, abych se na tuto (vnitřní či vnější) cestu vydala.

Trénuji se v nalaďování na puls Života. Ztišuji se a naslouchám, naciťuji se na to, kam mě chce vést. Místo, abych tlačila na to, co chci, uvolňuji se do toho, co je, a do toho, co funguje. Svou energii dávám tomu, co mě vyživuje a podporuje, a propouštím to, co mě vysává. Dávám si také pozor na svůj vnitřní dialog, na to, co sama sobě říkám – stojí za to si tuhle písničku přehrávat? Naslouchám si bez posuzování. Možná mě naučili samu sebe snižovat, možná jsem se naučila být negativní a bázlivá, abych se ochránila, ale už v téhle hře nemusím pokračovat. Místo odsuzování nebo snahy vše kontrolovat chci samu sebe POCHOPIT. Dopřávám si maximální laskavost a ohledy. Zacházím se sebou s něhou a jemností v tomto procesu plném změn, tím se mohu podpořit úplně nejvíc. Jsem sama sobě bezpečným přístavem a díky tomu mám odvahu a sílu vyplout. Vím, že má duše a mé srdce jsou mi spolehlivým kompasem.

* Pokud chcete tento měsíc jít houběji, tento výklad Vás může podpořit: Sebeláska v akci

***************

Jak s vámi rezonoval váš horoskop? Dejte mi vědět!

Přeji vám nádherný březen!

 

S láskou,

Anna

 

P.S.: Rádi byste se naučili přijímat vlastní poselství? Láká vás práce s bytostmi Světla? Chtěli byste si ujasnit své další směřování a rozvinout své duchovní dary? Přidejte se ke mně na květnový víkendový seminář Cesta Světla v Praze! Těším se na vás! <3