Cesta k sobě

jemné a hloubkové tříměsíční putování do Vašeho nitra

…rozvíjející pochopení a lásku k sobě sama

…podporující emoční léčení v bezpečném prostoru

…a vytvářející důvěru ve vlastní sílu, intuici, moudrost těla a srdce

Začínáte to v sobě cítit čím dál víc: volání svého nitra a jeho hlubin… a uvědomujete si, že to, co jste se dosud snažila usilovně vybudovat ve vnějším světě – potvrzení, lásku, bezpečí, hodnotu, přijetí – potřebujete nejprve nalézt sama v sobě. Jenže Vám chybí mapa k Vašemu vnitřnímu území. Možná jste zkoušela různé techniky a přístupy, ale všechny Vám přišly zbytečně komplikované a ve výsledku Vás od sebe spíš odváděly. Víte, že byste se ‚měla mít ráda‘, ale vlastně netušíte, jak to uchopit a zrealizovat.

Možná máte pocit, že jste se sama sobě ztratila, protože jste se tak dlouho přizpůsobovala tomu, co chtějí ostatní. Naplňovala jste potřeby všech, jen ne ty svoje, a Vaše studna je teď prázdná. Možná se dokonce objevily i zdravotní či psychické potíže – smutky, pocity stagnace, únava, přetíženost, vysoký tlak, potíže v ženské oblasti, utlumená sexualita, nenaplnění a strach…

Možná Vaše vztahy s muži nejsou, jak byste si přála. Všimla jste si, že jste často v roli „obrněné Amazonky“, která to vše musí zvládnout sama a mužům nevěří či je vnímá jako slabé (a také přitahuje muže buď slabé, nebo příliš dominantní); nebo v roli „věčné dívky“, která ve skrytu hledá někoho, kdo jí dá lásku, jakou nepoznala od svého otce, kdo v ní vyvolá pocit úplnosti a důležitosti. Ani jedna z těch rolí Vám však neumožňuje navázat rovnocenný, zdravý vztah. Možná se Vám i zdá, že do vztahů utíkáte před sebou samou a svou minulostí.

Možná vnímáte, že jste na životním rozcestí a je třeba se rozhodnout. Víte, že už před sebou nechcete utíkat, protože Vy jste ta odpověď. Je čas začít k sobě přistupovat jinak a lépe. Poznat se. Zahojit se. Zjemnit se. Naučit se úplně jednoduše být se sebou, naslouchat si, důvěřovat si a tak být vedena vlastní moudrostí a intuicí. Spojit se s vnitřními poklady: emocemi, stíny, světlem, potenciálem, silou i zranitelností.

Tušíte, že tou cestou je přijetí sebe sama ve všech podobách a odstínech, ve všech emocích. Jste připravená se sama se sebou setkat: s vnitřní holčičkou ve Vás a tím, co si v sobě nese z Vaší minulosti, s vnitřními archetypy muže a ženy, matky a otce, s divokou a moudrou ženou v sobě… se střípky sebe sama, které čekají, aby byly vyneseny na světlo. Každý střípek je doplněním Vaší síly. Klíč k životu ve vlastní pravdě se skrývá v těchto místech.

Jste připravená zavázat se sama sobě a vydat se na cestu, která je doopravdy cestou celoživotní – avšak tentokrát už na ni budete vybavená poznáním: mapou, na níž se můžete spolehnout… ta mapa je žijící, dýchající bytost, tělo, srdce, mysl a duše. Vy.

Cesta je pro Vás to pravé, pokud:

  • chcete posílit svůj vztah k sobě sama a cítit se dobře ve vlastní kůži; chtěla byste přijít na to, jak můžete skutečně stát při sobě, důvěřovat si, podporovat se a provést se obtížnými životními situacemi; chcete přijít na to, co znamená sebeláska pro Vás osobně, co Vy konkrétně potřebujete – bez ohledu na to, co radí či dělají druzí
  • vnímáte, že Vaše jednání a prožívání do velké míry ovlivňují Vaše bolavé zkušenosti z dětství, možná opakujete tytéž vzorce, možná to má dopad na Vaši tvůrčí činnost, na partnerské vztahy, na Vaše sebevědomí – a chtěla byste tomu lépe porozumět a najít pro sebe nové možnosti
  • ráda byste si přišla na to, jak naplňovat svou studnu, jak o sebe pečovat, jak žít, tvořit, pracovat a milovat, aniž byste se vyčerpávala a ztrácela samu sebe
  • tušíte v sobě potenciál, který byste ráda více poznala a rozvíjela
  • chtěla byste se více spojit a čerpat ze svých ženských zdrojů: ze srdce, lůna, intuice, těla; ráda byste se víc naladila na svou cykličnost a plynula s ní, nikoliv proti ní; láká Vás práce s ženskými archetypy a zajímají Vás kvality a dary, které v sobě díky nim můžete nalézt.

Jak naše cesta bude probíhat:

Jedná se o sérii 12 setkání, jedno každý týden po dobu tří měsíců.

Vše bude probíhat online – přes Skype, FaceTime nebo Appear.in – z pohodlí Vašeho domova, v čase, který bude nejlépe vyhovovat nám oběma.

Každé setkání bude trvat cca 1h15.

Na konci každého setkání se vždy dohodneme na *podpůrné praxi*, což bude aktivita, které se budete moct věnovat v čase do dalšího setkání, a která bude podporovat, rozvíjet a prohlubovat Vaše téma. To může být cokoliv, od desetiminutové meditace každé ráno, přes psaní si deníku, po zadání si výzvy a vyzkoušení něčeho nového. Bude jen na Vás, nakolik se podpůrné praxi budete věnovat – já samozřejmě doporučuji, abyste k ní přistupovala zodpovědně, neboť Vám může velmi pomoci ve Vašem procesu. 🙂 

A konečně, součástí cesty bude i možnost kontaktovat mě přes mail s Vašimi otázkami či tématy, které pro Vás mezi setkáními vyvstanou. Budu tady pro Vás jako podpora. (Samozřejmě se může stát, že Váš dotaz bude vyžadovat obsáhlejší prozkoumání, a v tom případě, Vám navrhnu, že vše probereme na následujícím setkáním. Otázky by se také měly týkat Vašeho procesu a brát vpotaz, že Vás navedu, ale nedám Vám odpověď typu „ano/ne“ – tím bych Vám brala Vaši sílu a odpovědnost.)

Na této cestě budeme pracovat s různými nástroji, které jsem měla možnost si osvojit v průběhu let a které se mi osvědčily na mojí vlastní cestě (což znamená: budu s Vámi sdílet jen to, co jsem si vyzkoušela na vlastní kůži). Zásadním nástrojem pro nás bude somatické koučování, spojování se s tělem, smyslovými vjemi a pocity pro uvolňování potlačené energie a emocí (*tělo si pamatuje* – často si něco „přenastavíme“ v hlavě, ale málokdy to vezmeme až do těla, do prožitku, aby to náš systém mohl skutečně integrovat). Dalším nástrojem bude práce s vnitřní imaginací, s obrazy, podosobnostmi a archetypy, které žijí v každém z nás a nesou pro nás důležitá poselství (jedním z těch základních je právě vnitřní dítě, ale také vnitřní divoká žena). Budeme se s nimi spojovat, naslouchat jim, dáme jim hlas a umožníme jim vystoupit ze zacyklených vzorců, které podvědomě opakujete. Našimi doplňujícími nástroji budou např. vedená meditace, vizualizační cvičení, spojování s různými zdroji, které máte k dispozici. V neposlední řadě bude našim nástrojem něco velmi prostého: povídání. Mluvit o všem, a to do hloubky a upřímně, bude zásadní složkou naší práce. Vyjádření Vašeho prožitku, to, že jej vložíte do slov, je někdy to, co úplně stačí, aby se věci daly do pohybu. Sílu slov rozhodně nebudeme podceňovat.

Velmi důležité:

Je třeba, abyste vzala na vědomí, že zvolením si této Cesty za sebe berete plnou zodpovědnost. Výsledek závisí na mnoha faktorech, ale v první řadě na Vás samé. Je to skutečně závazek, který si dáváte – se vším všudy!

Cesta pro Vás nebude vhodná, pokud jste momentálně v psychiatrické léčbě, berete antidepresiva nebo antipsychotika, nebo máte diagnostikované mentální onemocnění.

Cesta pro Vás taktéž nebude vhodná, pokud hledáte rychlé řešení na svůj problém nebo někoho, kdo Vám poskytne na vše odpovědi. Je třeba, abyste vzala na vědomí, že hlavní díl práce zde budete odvádět Vy sama, neboť to je cesta k převzetí vlastní síly. 

Praktické informace:

Cesta je závazek a investice, a proto je třeba mít jasno v tom, zda je to pro Vás to pravé. Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte mi napsat. Také je možné, domluvit se na krátkém, nezávazném a bezplatném úvodním rozhovoru, při němž zodpovím Vaše otázky ohledně Cesty a promluvíme si o Vašem tématu, představách a časových možnostech. Pokud se pak pro Cestu rozhodnete, dohodneme další podrobnosti.

JAK:

Setkání probíhá online, přes Skype, nebo přes Appear.in (tato služba nevyžaduje žádnou registraci ani instalování programu, hovor probíhá přímo ve vašem internetovém prohlížeči)

ČAS:

Můžeme se domluvit ve všední dny na kdykoliv mezi 9:00-19:00, pokud můžete jen v pozdních večerních hodinách, dejte mi vědět a už něco vymyslíme.

CENA: na vyžádání

je možné zaplatit předem celou částku, nebo platbu rozdělit – napište mi, prosím, pro víc informací

Chtěla byste se vydat na cestu? Napište mi:

11 + 10 =